top of page

ביקור חוזר בבית ספר חדשני רגבים, אופקים

אני חוזר מיום לימודים בבית ספר החדשני רגבים באופקים שתכננו. הפעם הלכתי ללמוד מהם ולשמוע מהתלמידים, המורים והמנהלת על התהליך שהם עברו עם בית ספר שבא להם בהפתעה.. בית ספר שבו אפשר ללמוד אך אי אפשר ללמד…אני עורך את הרשמים והראיונות לפרק ראשון בסידרה …קבלו את הפרומו

למזלי בסוף הצלחתי למצא את השיר שיצר את החיבור:)
18 views0 comments

Comments


bottom of page