top of page

בית כנסת מרחבים | שבי דרום

בית כנסת דו קומתי

בית כנסת, בית מדרש

חברה כלכלית לפיתוח מרחבים

1,200 מ"ר

הושלם 2022

שבי דרום

בית כנסת מודרני דו קומתי עבור 500 איש בשטח של 1,200 מ"ר.

Anchor 1
צוות: אילת כהן | יניב לין

For similar projects

bottom of page