top of page

בית ספר אגמים | אשקלון

בית ספר חדשני הצופה אל הפארק באשקלון

בית ספר יסודי חדשני

עיריית אשקלון

4,800 מ"ר

הושלם 2022

אשקלון

בית ספר היסודי 'אגמים' באשקלון מכיל 24 כיתות, בעל בינוי ייחודי ומעוגל וצופה אל פארק אגמים, שבדרום העיר. בית הספר גם זכה להשתתף בתוכנית בתי הספר החדשניים של משרד החינוך ותוספות השטחים להם זכה אפשרו מרחבים חדשניים ואגף חדשנות לקהילה ולתלמידים במרכז בית הספר.

Anchor 1
צוות: יעל הימן | גלי צור

For similar projects

bottom of page