top of page

בית ספר יסודי מדעים | אשקלון

בית הספר הראשון בקריית החינוך החדשה בתכנון משרדנו

בית ספר יסודי, קריית חינוך

עיריית אשקלון

3,000 מ"ר

הושלם 2023

אשקלון

במדינות הסקנדינביות מקפידים שבתי הספר יתוכננו ויבנו ברמה הגבוהה ביותר האפשרית (לאו דווקא בתקציב הכי גבוה האפשרי). לשם כך, מתבקשים האדריכלים להביא למבנים אלה חדשנות אדריכלית לשמה (ולא רק פדגוגית). אחת הסיבות למהלך זה הוא ההבנה שתלמידי בית הספר והמורים סופגים את הסביבה הזו כערך חינוכי בפני עצמו, הם מבינים שנפל בחלקם להשתמש במבנה מוקפד, חדשני, מותאם ומכבד, פרי של שיתוף פעולה וכוונות מיטיבות. בית הספר היסודי הדתי למדעים הוא המבנה הראשון שהושלם ואוכלס בקריית החינוך אותה אנו מתכננים בצפון-מזרח העיר אשקלון. קריית החינוך תאכלס 4 בתי ספר מגילאי יסודי ועד תיכון, ותקלוט 2 בתי ספר קיימים שצומחים כבר בעיר מזה זמן: בית הספר הדתי למדעים ובית הספר הרב גילאי לאומנויות. תוכנית הבינוי יוצרת בלוק עירוני הכולל 2 מתחמים. חלק ממבני בתי הספר המכילים חללים ייעודיים למגמות מדעים ואומנויות מצויים על קו הרחוב כך שגם הציבור והקהילה יוכלו להשתמש בהם. מבנה בית הספר היסודי למדעים מחולק לבתים לפי גילאים, ולאגף לבנים ואגף לבנות. במרכז המבנה קיים אזור משותף שהוא אזור לשהייה, משחק, ספרייה, מרפסת, מנהלה ועוד. אזור זה מופנה לכיוון החצר ולב הקמפוס, ומאפשר חיי חוץ על גבי המבנה. המבנה לא פוגש את הקרקע עם קירות אטומים לגובה, אלא מתפרק לכיוון החצר ומאפשר לחצר לטפס עליו. זהו אזור מרכזי המאופיין כלפי חוץ בחומריות וצבעוניות חמה ומזמינה. עיצוב הפנים של המבנה מבקש להיות בייתי וחם (לא משרדי יפה, ובטח לא מתקן פונקציונאלי). עקרון זה מאותגר על ידי הצורך להשתמש בחומרים עמידים שעומדים בתקציב, חלקם מדמים חומרים טבעיים וחלקם פשוטים אך שייכים למעגל גוונים מוקפד. השקענו חשיבה רבה בבחירת החומרים, דרכי החיבור ביניהם, ההרמוניה שלהם עם גוונים וצורות, ואור, ממש כמו בבית...

Anchor 1
חופי הררי | נועה לידור | יעל הימן | איתמר נגב
צילום: דייגו רוסמן

For similar projects

bottom of page