top of page

בניין עירייה | באר יעקב

מבנה עירייה חדיש לעיריית באר יעקב

בניין עירייה, חניון תת קרקעי

מועצה מקומית באר יעקב

10,000 מ"ר

בשלבי תכנון

באר יעקב

באר יעקב הופכת ממושבה לעיר בתנופה גדולה, על קרקעות מחנה צריפין לשעבר מוקמות שכונות תוססות המשלבות מגורים, מסחר, פארקים וחינוך, וכמובן גם בית לעירייה ולהנהלת העיר. משרדנו עוסק בימים האלה בהכנות האחרונות לביצוע מבנה העירייה, ששטחו 5,000 מ"ר ויבנה מעל חניון תת קרקעי נרחב. המבנה יהווה דופן לכיכר עירונית רחבה, שמתחתיה תהיה תחנת מטרו, ויכיל בקומת הקרקע מסחר ואזור שירות לתושב. בניין העירייה יבטא שקיפות של עשייה ויפנה אל הכיכר באופן סמלי ומעשי את אולם מועצת העיר כמבנה שקוף וכן את כל אזור התנועה של המבנה, שיתרחש באטריום בגובה 4 קומות. הביצוע בקרוב, ואנו מאחלים בהצלחה לכל צוותי הניהול והביצוע.

Anchor 1
צוות: מיטל מיצ'ניק | יניב לין | חופי הררי

For similar projects

bottom of page