top of page

האירוס - מבנה משולב | ראשון לציון

מבנה ציבור, חינוך וקהילה משולב בראשון לציון

גני ילדים, מעונות יום, מבנה קהילה, מסחר

עיריית ראשון לציון

3,500 מ"ר

שלב א' הושלם 2022

ראשון לציון

בראשון לציון, בפאתי שכונה ותיקה, מתכנן משרדנו מבנה משולב שיכיל גני ילדים, מעון יום, בית כנסת ומרכז קהילתי, ויהווה מוקד שכונתי מידי ונגיש בצמוד לאזור מסחר וחניה שכונתי אשר יבנה בסמוך. הצורך במבנים עם תמהיל משולב גובר במרחב, כמענה לגידול אוכלוסיות, על גבי תשתית מגרשים למבני ציבור קיימת ומצומצמת. כך יוצא, לא פעם, שעלינו לתכנן תמהיל כזה על גבי שטח בגודל של כ-2 דונם, המחייב תכנון המבנים לגובה 3 קומות. הפרויקט מתוכנן לבנייה בשלבים. השלב הראשון נבנה ואוכלס בתחילת שנת הלימודים הנוכחית. בארץ מתוכננים כיום מבנים רבים מסוג זה והאתגרים הם רבים, בין השאר הצורך להפריד בין משתמשי מוסדות החינוך לקהילה, לאפשר חניה, לאפשר תפעול לאורך שעות היממה ולעיתים אף סופי השבוע. בנוסף, חצרות גני הילדים ומעונות היום נפרדות מחצר המשחקים הטבעית של פעם ועולות אל גגות ומרפסות בנויות. מבחינה זו אנו בתקופת מעבר די מוזרה, בה דורשים מאיתנו את החצר של פעם (חצר הקשורה לכיתת הגן- עם חול, צמחיה, קשר לשמיים, נרחבת ופרטית) בגובה המבנים והתוצאות הן לא דומות למה שהיה ולדעתנו גם לא מה שצריך כאשר בונים לגובה. יש מקומות בעולם בהם במצבים אלה בונים את הכיתות לגובה, אך יוצרים חצר נרחבת וטבעית על הקרקע, בה משתמשים הילדים במשמרות מאורגנות ומתוזמנות לאחר שהגיעו דרך המדרגות. לצערנו, תפיסה זו לא מקובלת כרגע כאן בארץ. הפרויקט המתוכנן לוקח על עצמו לתמוך גם במרחב עירוני שמקשר בין שני מפלסים, וליצור מקום חיצוני לקהילה ולילדים בקרבה ולאורך המבנה, וכל זה במסגרת המגרש הקטן.

Anchor 1
צוות: שרון רוזנצוויג | איתמר נגב | נועה לידור | חופי הררי

For similar projects

bottom of page