top of page

מרכז מסחרי | קיסריה

כיכר עירונית פתוחה ושטחי מסחר ופנאי בקיסריה

מרכז מסחרי, כיכר עירונית

החברה לנכסי קיסריה

2,500 מ"ר

הושלם 2017

קיסריה

C-Center - המרכז המסחרי בקיסריה המשלב כיכר עירונית פתוחה ושטחי מסחר ופנאי בשטח בנוי של כ-2,500 מ"ר. הפרויקט ממוקם בשכונת הגולף בקיסריה ותוכנן כך שיוכל לשרת את הקהילה בשכונה באופן פתוח ומזמין ויהווה מוקד לפעילויות עירוניות פתוחות. בלב הפרויקט תוכננה כיכר ציבורית, הנשענת על מסחר, תוך הפרדת אזור הרכבים וניצול הטופוגרפיה הקיימת לחיבור השבילים למפלסים השונים.

Anchor 1
צוות: אייל גולן | אפרת קוטנר | חופי הררי

For similar projects

bottom of page