top of page

על יסודי שקמים | הוד השרון

קריית חינוך - תיכון וחטיבת ביניים ברחוב שקמים בהוד השרון

חטיבת ביניים, תיכון

עיריית הוד השרון | חכ"ל הוד השרון

7,400 מ"ר

הושלם 2021

הוד השרון

בית הספר התיכון מכיל 21 כיתות וגובהו 3 קומות. המבנה הקומפקטי בנוי סביב חצר להתכנסות, המוגנת משמש ומרוחות באופן מיטבי. המתחם תוכנן כך שבתי הספר ייהנו מאיגום משאבים של ספריה ואודיטוריום במבנה משותף, וכן מתן אפשרות לקהילה לחלוק עם בתי הספר את השימוש בהם, באולם הספורט ובמגרש מתקני הכושר. החלל הפנימי המשותף בגובה 3 קומות, והכיתות בעלות דרגות שונות של שקיפות, מאפשרים לראות מכל מקום את רוב פעילות בית הספר. תכנון המבנה מקפיד בראש ובראשונה על סביבת למידה מכבדת, על ידי עיצוב פנים וחוץ מוקפדים ועדכניים. תכנון הריהוט בכיתות וכן סוגי החדרים הרבים, מאפשרים גיוון בצורות הלמידה ובנושאים הנלמדים. ניתן דגש רב לאזורים עבור המורים, שפותחו להיות מגוונים ותומכים זמני הפסקות ומנוחה והן זמני עבודה עצמאית או פגישות עם התלמידים וההורים.

Anchor 1
צוות: לנה קפלון | נועה לידור | חופי הררי
צילום: אביב קורט

For similar projects

bottom of page