top of page

פילון | תל אביב-יפו

חידוש ורענון מבנה אגף ההנדסה הותיק ברחוב פילון בתל אביב

מבנה עירייה

עיריית תל אביב-יפו

הושלם 2017

תל אביב-יפו

חידוש ורענון מבנה אגף ההנדסה הותיק ברחוב פילון בתל אביב. הפרויקט נולד מיוזמה של עיריית תל אביב במטרה לשפר את השירות ואת התדמית הבירוקרטית של מתן השירות העירוני, תוך שינוי שיטות עבודה, מבנה ארגוני וסביבה פיזית של מנהל ההנדסה. הרעיון המרכזי של התכנון שלנו היה להפוך את החצר הפנימית המוזנחת, ששימשה כחניון, ללב הפעיל של המתחם, שתכלול בית קפה ומקום לשהייה והמתנה מוצל, נעים ומכבד. כך, להפוך את כל מערך התנועה במבנה מתנועה מסדרונית, מסורבלת וארוכה בבניין הבנוי בצורת ח', לגישה ישירה וברורה מתוך החצר המרכזית לכל אגפי המבנה. הכניסות הודגשו על ידי שערים צבעוניים, היוצרים קריאות והתמצאות פשוטה בבניין ומכניסים קצת שמחה במבנה האפרורי. בנוסף, טיפלנו בחידוש חזיתות המבנה והוספנו מבנה כניסה חדש ומזמין, המאפשר מודיעין, בידוק והכוונה ראשוניים. כמו כן, נבנה מגדל ממ"קים חדש ונוספה מעלית לבניין. בפנים המבנה תכננו את כל אגף ההנדסה, לרבות מרכז שירות חדש ומסביר פנים עם אפשרות להמתנה בחצר הפנימית על כוס קפה.

Anchor 1
צוות: דנה שדה | חופי הררי

For similar projects

bottom of page