top of page

תחרות בית ספר מבואות עירון

בית ספר מקיף אזורי 36 כיתות

בית ספר מקיף אזורי

מועצה אזורית מנשה

6,000 מ"ר

הצעה לתחרות

מבואות עירון

המועצה האזורית מנשה פנתה אלינו בהצעה להשתתף בתחרות לתכנון בית ספר מבואות עירון- בית ספר מקיף בשטח של כ-6,000 מ"ר בקיבוץ עין שמר. בית הספר מבואות עירון הוא "מוסד חינוכי" קיבוצי ותיק, ששומר על מסורת חינוך ותיקה ושואף להתחדש ולהתעדכן. המוסד החינוכי הוא מושג בקיבוצי ישראל וגם סביבתו הפיזית היא בדרך כלל המשך ישיר של מרקם הקיבוץ- שילוב של מדשאות, עצים ומבנים קטנים הפזורים בשטח. אכן, מדובר בנוף שאנו לא רגילים בו במאמצנו הנוכחיים למקם בתי ספר גדולים במגרשים קטנים או אף במגדלים. התחושה הנהדרת של הערבוב עם הטבע הופכת לאתגר במצבים כאלה, אך במבואות עירון האתגר היה הפוך- לשמר את האיכויות של המפגש עם צמחיה, עצים ושמיים ולא לפגוע בהן, וכן לשמר מקומות בתוך המתחם הרחב אשר צברו משמעות למוסד החינוכי ברבות השנים. הצעתנו לתכנון המרחב התבססה על יצירת קמפוס שמתערבב במרקם הקיבוצי הבנוי, תוך שימור חלק מהמבנים הקיימים ומרבית העצים. יצרנו בית דו קומתי לכל שכבת גיל, וילה של ממש, כאשר הבית מכיל מגוון אפשרויות שהיה ולמידה החל מכיתות, דרך חדרונים, מרחבי WE WORK ללמידה עצמאית, מועדון חברתי, מטבח ביתי גדול ושטחי חוץ צמודים. הבתים אורגנו במרחב כך שהם צופים זה על זה וגם על הבתים המקצועיים, שבהם מוקמו מעבדות, ספריה, אודיטוריום וכדומה. בתכנון זה הבאנו לידי ביטוי את גישתנו החדשנית בתכנון בתי ספר, שמקפידה על מגוון רחב של מצבים ואפשרויות, המתקיים במקביל בכל מקום בבית הספר. לצערנו לא זכינו בתחרות, ואנחנו מאחלים הצלחה מרובה לזוכה ולמבואות עירון.

Anchor 1
צוות: חופי הררי | שיר תיכון

For similar projects

bottom of page