top of page

לזרוק את התיק מעבר לחומה- כלים ליצירת השינוי במבני החינוך-מוצג בביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 2022

מוצג במסגרת הביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 2022- כנס החינוך הבינלאומי של ה- OECD


Comments


bottom of page