בית ספר אלחריזי | תל אביב

תוספת אגף כיתות לבית ספר אלחריזי הוויתיק בתל אביב

בית ספר יסודי

עירית תל אביב | אחוזת החוף

1,000 מ"ר

הושלם 2016

תל אביב

 
צוות: ניר מורנל | נועה לידור

לפרוייקטים דומים