בית ספר במגדל מגורים | תל אביב

בית ספר מהפכני וחדשני בתוך מגדל מגורים ברחוב מאז"ה בתל אביב

בית ספר

פרטי

9,500 מ"ר

שלבי תכנון

תל אביב

 
צוות: נועה לידור | חופי הררי

לפרוייקטים דומים