בניין המועצה | קדימה- צורן

זכייה בתחרות לתכנון והקמה של בניין המועצה קדימה- צורן

בניין עירייה

מועצה מקומית קדימה צורן

זכייה בתחרות

קדימה- צורן

תחרות לבניית מבנה מועצה לקדימה צורן שנותן ביטוי לערכים של שקיפות ונגישות ומבטא את העבר החקלאי של הישוב

 
צוות: יניב לין | חופי הררי

לפרוייקטים דומים