הבית על העץ- בי"ס אלומות | תל אביב

אגף חדש לבית ספר אלומות הוותיק

בי"ס יסודי

עירית תל אביב

3,000 מ"ר

הושלם 2018

תל אביב

בית ספר אלומות תל אביב – "הבית על העץ" - אגף חדש זה של בית ספר אלומות ניבנה סביב עץ שיקמה ענק שהביא לנו את הרעיון ליצור בית ספר עם בית על העץ. אך מכיון שבארצנו בניית בתי ספר עם בתים על עצים זה עדין מרחיק לכת מדי. יצרנו בית עץ שפורץ מתוך המבנה המרכזי ומביט אל צמרת עץ השקמה. בתוכו מיקמנו אזור למידה חוץ כיתתי מעורר השראה לילדים. המבנה מכיל כיתות בקומה העליונה וחטיבה צעירה בתחתונה עם חצרות פרטיות והפרדה מוחלטת מהכיתות שמעל. הדבר דרש כניסה ישירה לקומה השנייה מן החוץ ראינו בזה הזדמנות ליצור מתחם כניסה מקורה המכיל אזור כינוס מדורג שהמדרגות משתלבות בו בצורה חגיגית ומזמינה. הכיתות בבית הספר עם קירות שקופים למסדרון והמסדרונות מוארים באור טבעי ופונים אל החוץ. בתוך המבנה צבעוניות שמחה בשילוב עם חומריות של עץ שניכנס גם פנימה.

 
צוות: ניר מורנל | יניב לין | נועה לידור | חופי הררי

לפרוייקטים דומים