חידוש בניין העיריה | תל אביב- יפו

שיפוץ מקיף לבניין העירייה הוותיק

בניין עירייה

עירית תל אביב | אחוזת החוף

25,000 מ"ר

הושלם- 2014

תל אביב- יפו

חידוש בניין עירית תל אביב יפו- כולל שיפוץ חיצוני ופנימי של הבניין שיפוץ המעטפת תוכנן יחד עם מנחם כהן האדריכל המקורי של הבניין

 
צילום: איציק ביניונסקי

לפרוייקטים דומים