סמינר רמות- בית ספר לגובה | ירושלים

שני בתי ספר יסודיים בגובה 3-5 קומות, מגרש צפוף ומאתגר, שימוש בחצרות בגובה ומרחבים חוץ כיתתיים חדשניים.

בתי ספר יסודיים

עירית ירושלים |
מוריה- חברה לפיתוח ירושלים

7,200 מ"ר

בשלבי תכנון

ירושלים

 
צוות: ניר מורנל | דנה שדה | יניב לין

לפרוייקטים דומים