קמפוס חדשנות | שיבא- תל השומר

מרכז מחקר וחדשנות בקמפוס בית חולים תל השומר

הסבת מבנים קיימים לשטחי משרדים

בית חולים שיבא- תל השומר

2,500 מ"ר

הושלם 2020

בית חולים שיבא- תל השומר

מרכז מחקר ושיתופי פעולה רפואיים עסקיים בינלאומי ביוזמת בית החולים שיבא בסגנון חללי עבודה של חברות הזנק

 
צוות: גיא שוורץ, יניב לין | חופי הררי

לפרוייקטים דומים