שטיל נאמן- מרכז לוגיסטי | מודיעין

מרכז לוגיסטי ומשרדים המייצר חזית עירונית עם קומת מסחר

מרכז לוגיסטי | מסחר

פרטי

13,500 מ"ר

שלבי תכנון

מודיעין

 
צוות: גיא שוורץ | יניב לין

לפרוייקטים דומים