top of page

אנחנו רואים בצוות שלנו שותפים לדרך, רובם הולכים איתנו שנים רבות  וחולקים איתנו התלהבות, חדוות יצירה ואת הרצון לשנות את העולם.

bottom of page