בית ספר קלמן | רמת השרון

חידוש והרחבת מבנה קיים בבית ספר קלמן הותיק ברמת השרון

בית ספר יסודי

עירית רמת השרון

1,100 מ"ר

הושלם 2018

רמת השרון

 
צוות: יעל הימן | לנה קפלון

לפרוייקטים דומים