top of page

בית ספר קלמן | רמת השרון

חידוש והרחבת מבנה קיים בבית הספר קלמן הותיק ברמת השרון

בית ספר יסודי

עיריית רמת השרון

1,100 מ"ר

הושלם 2018

רמת השרון

Anchor 1
צוות: יעל הימן | לנה קפלון

לפרויקטים דומים

bottom of page