top of page

גני ילדים ומעונות יום - דב הוז | רמת השרון

מבנה משולב חצרות בגגות בתוך חורשת אקליפטוסים ברמת השרון

מעונות יום, גני ילדים, אולם רב תכליתי

עיריית רמת השרון

1,700 מ"ר

בשלבי תכנון

רמת השרון

מבנה משולב המכיל מעון יום בן 3 כיתות, 3 כיתות גני ילדים בגובה עם חצרות על גגות ואולם רב תכליתי. המבנה משתלב בסביבה קיימת ובתוך חורשת אקליפטוסים ותיקים.

Anchor 1
צוות: נועה לידור | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page