top of page

עיצוב עירוני - שיכוני המזרח | ראשון לציון

תחרות רעיונית לתכנון שטח למבני ציבור בלב שיכוני המזרח בראשון לציון

עיצוב עירוני - מבני קהילה, תרבות, ספורט וחינוך

עיריית ראשון לציון

40,000 מ"ר

תחרות 2022

ראשון לציון

שיכוני המזרח בראשון לציון דומים לשכונות ותיקות רבות בארץ בכך שהתכנון שלהם השכיל למקם שטחים למבני ציבור בלב השכונות (ולא בשוליים, כפי שנהוג בהרבה תוכניות כיום). הכוונה הטובה הזו לא הגיעה לידי מימוש טוב, שכן שטח זה הפך לאוסף פונקציות (במקרה זה - בריכה, אצטדיון, מרכז קהילתי, מרכז מסחרי וחניונים) ללא זיקה ביניהן וללא זיקה למרקם העירוני - מעין חצר אחורית של פונקציות ציבוריות כאשר החוויה היא של מפגש עם גדרות, חניונים, ומבנים כאלה ואחרים. התוכנית המוצעת השתמשה בפוטנציאל הקיים והגדירה תוספות בנייה ושימושים, אך בעיקר הציעה ערך מוסף הנובע מהחיבור בין הדברים, לכדי יצירת מרקם עירוני חדש של מבני ציבור ומסחר, כך שישרת גם חיי קהילה תוססים ועדכניים וגם מוסדות חינוך וציבור. בין השאר הצענו שלביות שבה למן הרגע הראשון של השינוי כבר תתחיל להופיע פעילות משמעותית, גם אם השקעת התקציב הראשונית קטנה יחסית. למרות שלא זכינו בתחרות, אנו מאמינים שיוזמות כאלה לטיפול כולל במגרשי מבני ציבור גדולים ובקריות חינוך הן מבורכות, רצויות, וחסרות מאוד במרחב, ואנו מאחלים בהצלחה במימוש התכונית.

Anchor 1
צוות: ענבר ורדימון | נועה לידור | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page