top of page

גני ילדים ומרכז לגיל הרך והמשפחה - נווה גן החדשה | רמת השרון

גני ילדים ומרכז לגיל הרך והמשפחה, במגרש קטן בנווה גן החדשה שברמת השרון

גני ילדים, מרכז לגיל הרך, מרכז קהילתי, חניון תת קרקעי

עיריית רמת השרון

3,100 מ"ר

בשלבי תכנון

רמת השרון

במגרש קטן, מאתגר וצפוף בנווה גן החדשה ברמת השרון תכננו מבנה משולב המכיל ב-2 הקומות הראשונות מרכז לגיל הרך, הכולל חדרי טיפול, סדנאות, התעמלות, ג'ימבורי ועוד. מעליהן 2 קומות המכילות 4 כיתות גני ילדים וחצרות גני הילדים. המבנה מתוכנן כך שגני הילדים והמרכז לגיל הרך יוכלו לפעול במקביל ללא הפרעה ובמידת הצורך ניתן לחברם. מתחת למבנה מתוכנן חניון תת קרקעי בשטח של כ-700 מ"ר.

Anchor 1
צוות: נועה לידור | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page