top of page

אשכול גנים פטאי | גבעתיים

מבנה משולב וגבוה לגני ילדים במתחם פטאי המתחדש בגבעתיים

גני ילדים

עיריית גבעתיים

2,000 מ"ר

הושלם 2022

גבעתיים

העיר גבעתיים עוברת תהליך התחדשות מואץ, בתי הספר וגני הילדים הישנים של העיר מפנים את מקומם למבנים המכילים את גני הילדים והחצרות בגובה. דונם אחד ששימש פעם כיתת גן אחת מאפשר כך 4, 5 או 6 כיתות גן. אזור צפון-מערב העיר גבעתיים, הנושק לתל אביב, הוא אחד הצפופים בעיר ומשרדנו מוביל בו מזה שנים רבות את תהליך התכנון של מתחם רחוב פטאי, בו אושרה לאחרונה תב"ע שהוכנה על ידינו ומאפשרת את הקמת קריית החינוך, שתתן מענה לתושבי צפון-מערב העיר. הסנונית הראשונה במימוש תוכנית זו היא הקמת אשכול גני הילדים 'פטאי', אשר על שטח של דונם מאפשר עד 6 גני ילדים. עיריית גבעתיים הובילה את הקמת המבנה מתוך הבנת השינוי שמתרחש היום בכל המרחב ומתוך רצון לעשות את המיטב למען התושבים וילדי העיר בגני ילדים הבנויים לגובה. התרגשנו לבקר לאחרונה בגנים ולראות את הבית החם שהקימו לילדים הגננות, הסייעות וצוותי העירייה. אנחנו מאחלים לכולם הרבה הנאה וחיבור לבתים האלה, ומצפים להמשך תכנון והקמת מתחם אורבני מעניין וחדשני זה.

Anchor 1
צוות: גיא שוורץ | נועה לידור | יניב לין
צילום: אביב קורט

לפרויקטים דומים

bottom of page