אשכול גנים פטאי | גבעתיים

מבנה משולב וגבוה לגני ילדים במתחם פטאי המתחדש בגבעתיים

גני ילדים

עירית גבעתיים

2,000 מ"ר

בבנייה

גבעתיים

מבנה משולב וגבוה לגני ילדים במתחם פטאי המתחדש בגבעתיים, מבנה בן 6 קומות, הראשון במתחם בתכנון משרדנו בו יבנו גם בית ספר ופונקציות לקהילה כמענה לציפוף צפון מערב העיר גבעתיים

 
צוות : גיא שוורץ/נועה לידור / יניב לין

לפרוייקטים דומים