על יסודי שקמים | הוד השרון

קריית חינוך - תיכון וחטיבת ביניים ברחוב שקמים בהוד השרון

חטיבת ביניים, תיכון

עירית הוד השרון | חכ"ל הוד השרון

7,400 מ"ר

הושלם 2021

הוד השרון

בית ספר התיכון מכיל 21 כיתות וגובהו 3 קומות, המבנה הקומפקטי בנוי סביב חצר להתכנסות ,מוגנת משמש ורוחות באופן מיטבי. המתחם תוכנן כך שבתי הספר ייהנו מאיגום משאבים של ספריה ואודיטוריום במבנה משותף, וכן מתן אפשרות לקהילה לחלוק עם בתי הספר את השימוש בנ"ל ,באולם ספורט ומגרש מתקני כושר. החלל הפנימי המשותף בגובה 3 קומות , והכיתות בעלות דרגות שונות של שקיפות , מאפשרים לראות מכל מקום את רוב פעילות בית הספר בראש ובראשונה מקפיד תכנון המבנה על סביבת למידה מכבדת על ידיי עיצוב הפנים וחוץ מוקפדים ועדכנים מאוד. תכנון הריהוט בכיתות , וכן סוגי החדרים הרבים מאפשרים גיוון בצורות הלמידה ונושאי למידה. דגש רב ניתן לאזורים עבור המורים , שפותחו להיות מגוונים ותומכים הן זמני הפסקות ומנוחה והן זמני עבודה עצמאית או בפגישות עם התלמידים וההורים

 
צוות: לנה קפלון | נועה לידור | חופי הררי
צילום: אביב קורט

לפרוייקטים דומים