top of page

בית ספר נטעים | רמת גן

בית ספר לחינוך סביבתי בסמוך לחווה החקלאית ברמת גן

בית ספר יסודי

עיריית רמת גן

4,500 מ"ר

הצעה לתכנון

רמת גן

בית הספר היסודי נטעים לחינוך סביבתי, אשר ממוקם במבנה ישן ברמת גן, תוכנן לעבור למבנה חדש וייחודי באזור החווה החקלאית, פינת החי והספארי של רמת גן, באתר בשטח של כ-10 דונם. המבנה תוכנן להכיל בית ספר 24 כיתות (שכבות א'-ח') ולהשתלב במאפיינים הייחודים של האתר, הכולל עצים בוגרים ושלולית החורף.

Anchor 1
צוות: חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page