top of page

מקיף חנה סנש | באר יעקב

בית ספר על יסודי 48 כיתות במרחבי למידה מגוונים

בית ספר על יסודי, אולם ספורט, אודיטוריום

מועצה מקומית באר יעקב

11,000 מ"ר

בבנייה

באר יעקב

באר יעקב צומחת ממושבה לעיר. בשטחי מחנה צריפין לשעבר מוקמות שכונות רוויות מגורים, בהן משרדנו נוטל חלק משמעותי בתכנון והקמת מוסדות החינוך והציבור. בימים אלה מתחילה בניית בית ספר על יסודי מקיף "חנה סנש" המצוי בתחום תכנית זו. בית הספר בגובה 4 קומות יאכלס בית ספר שקיים כיום במושבה וכן יצמח להיות אחד מבתי הספר העל יסודיים של השכונות החדשות. המבנה ישתלב בתכנון העירוני, שמכתיב ציפוף מבני ציבור, על מנת להשאיר את חצרותיהם כשטחים פתוחים לטובת הקהילה. התכנון מציע מערך חדשני של בית לכל שכבת גיל. בנוסף, בית הספר יכיל מרחבי למידה מגוונים, מרכז מדעים וטכנולוגיה הכולל מעבדות ומרחבי מחקר, ספריה בעלת חלקים סגורים ופתוחים לשימוש רב תכליתי ואודיטוריום ובו 450 מקומות ישיבה, שבזכות אופן מיקומו ישרת גם את הקהילה. המבנה תומך בחלל הציבורי העירוני בכך שהוא מניח כיכר כניסה במפגש עם המרחב הציבורי וחזיתות מבנים שישרתו את הקהילה לאחר שעות הלימודים. שלב א' של המבנה אמור להיפתח ממש בקרוב, לרבות פיתוח שטח נרחב.
בהצלחה לכולם :)

Anchor 1
צוות: לנה קפלון | יניב לין | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page