top of page

רגבים - בית ספר חדשני | אופקים

בית ספר יסודי חדשני - הכולל גינות לימודיות, גגות מגוננים ומרחבים חוץ כיתתיים מיוחדים

בית ספר יסודי

עיריית אופקים

4,100 מ"ר

הושלם 2022

אופקים

במסגרת קול קורא של משרד החינוך לתכנון מבני חינוך חדשניים, תכננו בית ספר הכולל גינות לימודיות, גגות מגוננים, מרחבים חוץ כיתתיים נרחבים וכיתות שנפתחות למרחבים הללו. המבנה בצורת בייגלה מאפשר ילדים לרוץ בתוכו ותמיד להגיע לאן שרוצים. במבנה חצר פנימית הכוללת טריבונות שמחברות בין המפלסים ומערת הצללה. כמו כן עליית הגג משמשת את הקהילה בשעות אחר הצהריים וההגעה היא באמצעות גרם מדרגות החיצוניות. בית הספר כבר פעיל ונחנך בספטמבר 2022.

Anchor 1
צוות: אילת כהן | יניב לין
צילום: נמרוד לוי

לפרויקטים דומים

bottom of page