מבנה חינוך ותרבות-רובע לב העיר | ירושלים

מבנה ציבורי המשלב מרכז אקדמי חינוכי, מוזיאון, אולם כינוס ומסחר ברובע לב העיר- בכניסה לירושלים

מרכז אקדמי, מוזיאון, אולם כינוס, מסחר

עיריית ירושלים | עדן

10,000 מ"ר

הצעה לתחרות - 2021

ירושלים- רובע הכניסה לעיר

הצעה במסגרת תחרות אדריכלית לתכנון והקמה של מבנה ציבורי המשלב מרכז אקדמי חינוכי, מוזיאון, אולם כינוס ומסחר.

 
צוות: ענבר ורדימון | חופי הררי

לפרוייקטים דומים