top of page

בית ספר נווה זמר | רעננה

בית ספר יסודי 18 כיתות בשכונת נווה זמר ברעננה

בית ספר יסודי, אולם ספורט

עיריית רעננה

4,300 מ"ר

הושלם 2020

רעננה

בית הספר היסודי נווה זמר מכיל 18 כיתות, קומת חוגים לקהילה, מעבדות, מרחבי למידה מיוחדים, מנהלה וספריה. בחצר אזור התכנסות, אזורי משחק וספורט ומגרשי ספורט מוצללים ואולם ספורט המכיל חדרי חוגי ספורט מעל אזור לקהילה ולבית הספר. בית הספר מהווה דופן ישירה לרחוב, כך שהופעתו במרחב הציבורי היא ברובה ללא גדרות. הספריה מיועדת לשימוש כפול - בית ספרי וקהילתי ומוצבת בין המבנה לבין הרחוב. המבנה מכיל בתוכו מרכז קהילתי שישרת את התלמידים בשעות היום ויתחבר למבנה העתידי ממערב. כיתות בית הספר שקופות כלפי המעברים על מנת להגדיל את השטח השימושי בעת שיעור גם אל מחוץ לכיתה. הרחבות שלפני הכיתות מאפשרות חלוקה דינאמית של המרחב לאזורים קטנים או לאזור כינוס גדול. העיצוב והריהוט מתקדמים ובכל כיתה ומרחב לימודי קיים מגוון רהיטים המאפשרים ומעודדים שפע של צורות למידה שונות.

Anchor 1
צוות: יעל הימן | שרון ויזר שור | חופי הררי
צילום: אביב קורט

לפרויקטים דומים

bottom of page