top of page

בית ספר חדשני | קריית עקרון

"קניון הידע" - בית ספר חדשני המעוצב כמרחב פתוח וגמיש

על יסודי

עיריית קריית עקרון

6,400 מ"ר

בשלבי תכנון

קריית עקרון

קריית עקרון מעוניינת לפתח בית ספר על יסודי שיעבוד לפי מודל נושאי, בו הכיתות ייעודיות וקבועות למקצועות השונים והתלמידים בתנועה בין הכיתות. בית הספר מעוצב כמרחב פתוח וגמיש המאפשר התרשמות ויזואלית מכלל המרחבים והצצות פנימה אל חללי הלימוד, במטרה לייצר סקרנות ולאפשר בחירה. הנושאים של הכיתות באים לידי ביטוי בעיצוב ייחודי של כל מרחב למידה וניבטים דרך חזיתות זכוכית של הכיתות למרחב הציבורי, כמו בקניון. כל זאת במטרה ליצור חשיפה, עניין והזמנה לנוער לבוא ללמוד שם ולבחור ביתר קלות מה מעניין אותם, וכן על מנת לאתגר את המורים לטפח מרחבים פדגוגיים ופיזיים משלהם. בתכנון המערך הבחנו בין מקצועות שעבורם המרחב הכיתתי מספק כמו כיתות, לבין מקצועות עיוניים וכיתות שיקבלו ערך מוסף מהשתלבות במתחמים בחלוקה גמישה או מרחבי סנדאות לא מחולקים, הכוללים שטחים חוץ כיתתיים שימושיים.

Anchor 1
צוות: יניב לין | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page