בית ספר הר חומה | ירושלים

בית ספר חדשני ופורץ דרך ללא כיתות

בית ספר מקיף

עירית ירושלים |
מוריה- חברה לפיתוח ירושלים

4,200 מ"ר

בהקמה

ירושלים

בית ספר מקיף חדשני שניבחר במסגרת תכנית החדשנות של משרד החינוך. בית הספר מתוכנן ללא כיתות ומנסח מחדש את האופן שבו שבית הספר צריך לתפקד ולהראות התכנון בוצע בשיתוף פעולה עם צוות הקמה ועם תמיכה מקצועית של ערי חינוך.

 
צוות: ענבר ורדימון | דנה שדה | יניב לין

לפרוייקטים דומים