top of page

בית ספר הר חומה | ירושלים

בית ספר חדשני ופורץ דרך ללא כיתות

בית ספר מקיף

עיריית ירושלים | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים

4,200 מ"ר

בבנייה

ירושלים

בית ספר מקיף חדשני שנבחר במסגרת תוכנית החדשנות של משרד החינוך. בית הספר מתוכנן ללא כיתות ומנסח מחדש את האופן שבו שבית הספר צריך לתפקד ולהיראות. התכנון בוצע בשיתוף פעולה עם צוות הקמה ועם תמיכה מקצועית של ערי חינוך.

Anchor 1
צוות: ענבר ורדימון | דנה שדה | יניב לין

לפרויקטים דומים

bottom of page