top of page

מקור חיים - בית ספר בבניין גבוה | ירושלים

ישיבה תיכונית 24 כיתות על גבי מגרש קטן מאוד בירושלים

ישיבה, חטיבת ביניים, תיכון, אולם ספורט, בתי מדרש

עיריית ירושלים | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים

7,500 מ"ר

בשלבי תכנון

ירושלים

ישיבת שפע מקור חיים - פרויקט תכנון והקמת ישיבה תיכונית 24 כיתות בשטח של 7,500 מ"ר על גבי מגרש קטן מאוד (4.3 דונם) בשכונת מקור חיים בירושלים. התכנון מייצר מבנה חינוך ייחודי בגובה 8 קומות. בקומות התחתונות הפונקציות הציבוריות של בית הספר- בתי מדרש, מעבדות, אולם רב תכליתי וכו', כך שיוכלו לשרת גם את הקהילה בשעות אחר הצהריים. תוכננו חצרות במרפסות גדולות הצמודות לכל שכבה, חללים חוץ כיתתיים איכותיים עם הרבה פתיחות לאור ולנוף. בלב בית הספר בית המדרש והמרחב הרב תכליתי - חללים כפולים הנצפים ממפלסים שונים ומייצרים קריאות והזמנה לשיתוף במרחב הציבורי הגדול.

Anchor 1
צוות: ענבר ורדימון | יניב לין | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page