בית כנסת מרחבים | שבי דרום

בית כנסת מודרני דו קומתי עבור 500 איש בשטח של 1,200 מ"ר

בית כנסת | בית מדרש

חברה כלכלית לפיתוח מרחבים

1,200 מ"ר

אוכלס 2022

שבי דרום

 
צוות: אילת כהן | יניב לין

לפרוייקטים דומים