בית ספר אגם | נתניה

בית ספר יסודי 24 כיתות על מגרש צפוף ומאתגר, שימוש בחצרות בגובה ומרחבים חוץ כיתתיים חדשניים.

בית ספר יסודי

עיריית נתניה

4,200 מ"ר

בביצוע

נתניה

 
צוות: איתמר נגב | דנה שדה | יניב לין

לפרוייקטים דומים