בית ספר יסודי | באר יעקב

בית ספר יסודי 24 כיתות על מגרש צפוף ומאתגר, שימוש בחצרות בגובה ומרחבים חוץ כיתתיים חדשניים.

בית ספר יסודי

מועצה מקומית באר יעקב

4,200 מ"ר

בשלבי תכנון

באר יעקב

 
צוות: דנה שדה | יניב לין

לפרוייקטים דומים