top of page

בית ספר ישגב | תל אביב-יפו

מבנה כיתות חדש ואולם ספורט בגג - על מגרש קיים בשטח קטן

בית ספר,
אולם ספורט

עיריית תל אביב-יפו | אחוזת החוף

הושלם 2014

רמת החייל - תל אביב-יפו

פרויקט זה בבית הספר ישגב הינו במסגרת חיפוש אחר פתרונות יצירתיים לגידול בתי ספר קיימים במרקמים עירוניים צפופים. האתגר - הוספת מבנה כיתות חדש ואולם ספורט על מגרש קיים בשטח קטן, הכולל הפרשי גבהים של 5 מטרים ויותר, וזאת תוך הקמת בית הספר בשלביות, כך שיוכל להמשיך ולתפקד ללא הפרעה. התכנון שהצענו נתן מענה יצירתי לבעיות השונות ויצר ערך מוסף לבית ספר - יצירת רחבת כניסה חדשה ומרשימה למתחם בית הספר במפלס הרחוב, תכנון קומפקטי, הכולל שתי קומות כיתות ומעליהן אולם ספורט בקומה השלישית, השתלבות בניצב לטופוגרפיה והנגשת המפלסים השונים, לרבות אולם הספורט, על ידי מעלית ופיתוח שטח מדורג המאפשר כינוס תלמידי בית הספר באירועים שונים. תכננו מתחם ספורט הכולל מגרש, טריבונות ואולם, ברצף המאפשר שימוש גם לאחר שעות פעילות בית הספר. חדשנותו של המבנה באה לידי ביטוי בבניית אולם הספורט מעל מבנה הכיתות, לרבות הפתרונות האקוסטיים הנדרשים. גישה זו אפשרה לנו ליצור אולם שרוחבו גדול יותר מרוחב מבנה הכיתות. הודות לכך, המבנה מייצר שטחים מוצללים ומוגנים מתחתיו. במקום שיהווה קופסא אטומה, את אולם הספורט תכננו עם חלונות תחתונים החושפים את פעילות אולם הספורט כלפי חוץ ולהיפך.

Anchor 1
צוות: שרון ויזר שור | חופי הררי
צילום: אביב קורט

לפרויקטים דומים

bottom of page