בית ספר לובה אליאב | ראשון לציון

בית ספר ירוק בראשון לציון

בית ספר יסודי

חכ"ל ראשון לציון

2,900 מ"ר

הושלם 2017

ראשון לציון

בית ספר יסודי בן 18 כיתות , במבנה בית הספר עם הציון הירוק הגבוה בארץ

 
צוות: אילת כהן | יניב לין

לפרוייקטים דומים