top of page

בניין המועצה | קדימה-צורן

זכייה בתחרות לתכנון והקמה של בניין המועצה קדימה-צורן

בניין עירייה

מועצה מקומית קדימה-צורן

זכייה בתחרות

קדימה-צורן

תחרות לבניית מבנה מועצה לקדימה-צורן שנותן ביטוי לערכים של שקיפות ונגישות ומבטא את העבר החקלאי של הישוב.

Anchor 1
צוות: יניב לין | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page