top of page

החייל 16 - גני ילדים וטיפת חלב | רמת גן

מבנה משולב גני ילדים וטיפת חלב על מגרש קטן בשכונה צפופה ברמת גן

גני ילדים,
טיפת חלב,
אולם רב תכליתי

עיריית רמת גן

2,000 מ"ר

הושלם 2020

רמת גן

משרדנו ליווה את העיר רמת גן בתקופת צמיחת המגורים המסיבית של השנים האחרונות ותכנן בעשרות אתרים הצעות לייעול השימוש למבני ציבור בקרקע עליה הועמס ביקוש גדול. במסגרת זו, נפלה בחלקנו הזכות להגשים את אחד מהרעיונות שלנו לכדי מבנה משולב, הבנוי על דונם אחד ומכיל ב-6 קומותיו: חניה, אולם רב תכליתי, מרפאת טיפת חלב ו-4 כיתות גן עם חצרות בגובה. כמו בכל עניין הנעשה לראשונה בעיר ובמשרד אדריכלים, השתתפנו למעשה בניסוי אותו יזמנו והובלנו ביחד עם שותפנו מאגפי התכנון והחינוך של העירייה, ניסוי שעסק בכל הרובדים - החל מהתייחסות לסביבה האורבנית, דרך תכנון הבניין ועד רמת הריהוט, מתקני המשחק והפרטים הקטנים ביותר, תוך חשיבה ודאגה לילדי הגן, לתינוקות טיפת חלב ולהורים.

Anchor 1
צוות: לנה קפלון | נועה לידור | חופי הררי
צילום: אביב קורט

לפרויקטים דומים

bottom of page