כנפי רוח- בית ספר חדשני | גבעת שמואל

בית ספר חדשני - יסודי 24 כיתות ומועדון נוער בגבעת שמואל

בית ספר יסודי | מועדון נוער

עיריית גבעת שמואל

5,400 מ"ר

אוכלס 2022

גבעת שמואל

 
צוות: דבי מיכלין | שרון רוזנצוויג | דנה שדה| ענבר ורדימון | נטלי ריאני | יניב לין | נועה לידור

לפרוייקטים דומים