top of page

מוזיאון מערך ההגנה האווירית | נגב

הצעה לתכנון מרכז מבקרים ומורשת למערך ההגנה האווירית של צה"ל בנגב

מוזיאון, מרכז מבקרים

צה"ל

3,300 מ"ר

הצעה לתחרות

בסיס צה"ל בנגב

צעה לתכנון מרכז מבקרים ומורשת למערך ההגנה האווירית של צה"ל. המבנה המוצע בשטח בנוי של כ-3,300 מ"ר על גבי פיתוח שטח של כ-36 דונם, הכולל מבנה מרכז המבקרים, אודיטוריום, חללי תצוגה חיצוניים ופנימיים, משרדים, חללי זיכרון והנצחה, רחבת מסדרים ואמפיתיאטרון לכ-1,500 איש. האתגר הגדול היה יצירת מוקד משיכה על כביש 40 בדרום הארץ. הפתרון המוצע - יצירת מבנה אייקוני ומסקרן בסמוך לכביש, המבטא את ערכי מערך ההגנה האווירית.

Anchor 1
צוות: מיטל מיצ'ניק | נועה לידור | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page