top of page

מתחם גני ילדים תמר ותאנה | הרצליה

6 גני ילדים על מגרש קטן בהרצליה

גני ילדים

החברה לפיתוח הרצליה

1,800 מ"ר

הושלם 2022, שלב ב' בבנייה

הרצליה

במיקום פסטורלי בלב העיר הרצליה, תוכנן על ידי משרדנו מבנה עבור 6 כיתות גן על גבי מגרש בו פעלו שנים רבות 2 כיתות גן במבנה חד קומתי. כמובן שמצב זה מתאפשר עקב בנייה מחדש באופן קומפקטי ולגובה, כך שחלק מחצרות גני הילדים נמצאות בקומה עליונה. הפרויקט תוכנן לבניה בשני שלבים והתאמת המגרש לעניין זה דרשה גם תכנון תב"ע מקומית. כל אגף המונה 3 כיתות גן נשען על מבואה משותפת, שהיא הכלאה בין פנים וחוץ, אינה מופרדת מהחוץ בקיר זכוכית ואינה פתוחה לגמרי, אלא תחומה במחיצות מרשת מתכת אוורירית וצבעונית. מחיצת הרשת מאפשרת קשר אל הגן והעצים הסובבים את המבנה. השפה העיצובית של המבנה פשוטה ובהירה. הכיתות והמבואות מטופלות בתקרות וריהוט מחומרים חמים לצד מתכת, אלומיניום, זכוכית ונגיעות צבע.

Anchor 1
צוות: שרון רוזנצויג | איתמר נגב | נועה לידור | חופי הררי
צילום: אביב קורט

לפרויקטים דומים

bottom of page