top of page

סמינר רמות - בית ספר לגובה | ירושלים

שני בתי ספר יסודיים

בתי ספר יסודיים

עיריית ירושלים | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים

7,200 מ"ר

בשלבי תכנון

ירושלים

שני בתי ספר יסודיים בגובה 3-5 קומות במגרש צפוף ומאתגר, שימוש בחצרות בגובה ומרחבים חוץ כיתתיים חדשניים.

Anchor 1
צוות: ניר מורנל | דנה שדה | יניב לין

לפרויקטים דומים

bottom of page