קריית חינוך | אשקלון

קריית חינוך- מדעים ואומנויות במרחבי למידה חדשניים באשקלון

קריית חינוך, בתי ספר, אולמות ספורט, אודיטוריום

עירית אשקלון

40,000 מ"ר

בשלבי תכנון

אשקלון

קריית חינוך המכילה 2 בתי ספר, דתי מדעי יסודי ועל יסודי 36 כיתות ובית ספר לאמנויות רב גילאי 36 כיתות . במתחם מתכוננים מבנים רבים ומגוונים לצרכי כל מגמות בתי הספר והקהילה

 
צוות: דנה שדה | יעל הימן | נועה לידור | חופי הררי

לפרוייקטים דומים