top of page

קריית חינוך | ראש העין

זכייה בתחרות לתכנון והקמת קריית חינוך אורבנית בראש העין

קריית חינוך, בתי ספר, אולמות ספורט, ספריה

עיריית ראש העין

40,000 מ"ר

בשלבי בנייה ואכלוס

ראש העין

זכייה בתחרות לתכנון קריית חינוך חדשנית. קריית החינוך החדשה בראש העין היא פרויקט בהתהוות, תכנונה הושלם לפני שנתיים והניצן הראשון (בדמות מבנה בית ספר יסודי) כבר פורח בשטח. כיום החלה הבנייה של עוד 3 מבנים במתחם וצפוי כי תוך 3-4 שנים תושלם הקריה. בבסיס החשיבה על הקריה עומדת פרוגרמה פדגוגית חינוכית שנכתבה עבור עיריית ראש העין על ידי "ערי חינוך" ובמסגרתה- הקהילה, החדשנות החינוכית והחינוך הבלתי פורמלי הוצבו כאתגר לקריית החינוך ולעיר. מתוך פרוגרמת "ערי חינוך" לפדגוגיה ושילוב קהילה וחינוך בלתי פורמלי: "יש לתכנן כל מבנה חינוכי שנבנה כמרכז קהילתי ולא כבי"ס גרידא. המבנה אמור לשמש לפעילות לימודית, תרבותית וקהילתית לכל שעות היום והשבוע. יש לתכנן פרוגרמה שמבחינה בין שטחים שיהיו פתוחים לציבור בכל שעות היום, לבין שטחי המוסד החינוכי, שייסגרו בשעה מסוימת", "...יש לתת את הדעת איך ביה"ס ייצר פתיחות ורציפות במרחב העירוני, ויהווה חלק מהשטחים הפתוחים ומהמרחב, בייחוד לאור הצפיפות הגדולה בשכונות החדשות". בתכנון, המניע האדריכלי האוגד היה ליצור חלל ציבורי שהוא אנטיתזה לבינוי המגדלים הגנרי בשכונות החדשות של ראש העין, ליצור חלל לפי מספר עקרונות עירוניים פשוטים וותיקים: רחוב עם דופן רציפה, קומת קרקע פעילה ושקופה, חתך רחוב שמצל על המרחב (אם על ידי חתך רחוב מותאם ואם על ידי קולנדות פתוחות), התרחבויות לכיכרות ולרחבות לצרכי שהייה וכינוס ודופן מבני ציבור בקו 0 ללא גדרות ככל האפשר. אל קומות הקרקע אוגמו משאבי בתי הספר שמתאימים גם לקהילה- ספריות, סטודיו, תצוגות, אודיטוריומים, מקום לתנועות נוער, קפיטריה ומעט מסחר. גם אולמות הספורט מוקמו כך שנוכחותם במרחב לא תהיה קירות גדולים ואטומים, אלא במפלס גבוה מהרחוב. הייחוד והחדשנות של הפרויקט אינם בתקציבים עשירים או בחומרי גמר יקרים (כל המבנים נבנים בתקציבי ממשלה ללא חריגה), אלא בניצול ההזדמנות של תכנון ובניית קריית חינוך ליצירת ערך מוסף קהילתי עירוני (שכה חסר בפרברים החדשים מהסוג הנבנה בראש העין). עיצוב המבנים ובחירת הצורות, הגוונים והחומרים (מהם ניתן להתרשם כבר במבנה הראשון שהוקם) הוא קפדני מאוד וחם, ושואף לתת במבנים וברחוב אווירת בית ושכונה, מתוך כוונה ליצור אנטיתזה לסביבות מוסדות חינוך גנריים. קריית החינוך בראש העין משתרעת על 40 דונם ושטח המבנים הוא כ-30,000 מ"ר. הקריה מכילה את המבנים והעניינים הבאים: 2 בתי ספר יסודיים בני 24 כיתות, 2 חטיבות ביניים בנות 15 כיתות, בית ספר תיכון בן 30 כיתות, 3 אולמות ספורט, אודיטוריום ובו 450 מושבים, ספריה רב תכליתית, ספריה קהילתית, תנועות נוער, אזור הסעדה, אזורי מסחר בצמצום, 8 מגרשי ספורט פתוחים ומקורים ואזור כינוס חיצוני- אמפי פתוח. כל אלו מעוצבים במטרה ליצור בינוי אורבני אינטנסיבי והמשכי לעיר.

Anchor 1
צוות: אילת כהן | לנה קפלון | נועה לידור | יניב לין | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page