תיכון שטקליס | נתניה

בית ספר חדשני- תיכון 24 כיתות על מגרש קטן בנתניה

בית ספר תיכון

עיריית נתניה

6,800 מ"ר

בשלבי תכנון

נתניה

 
צוות: ענת אלקריף, ענבר ורדימון, יניב לין, חופי הררי

לפרוייקטים דומים