top of page

תיכון שרונה | כפר יונה

בית ספר תיכון 42 כיתות בכפר יונה

בית ספר תיכון

עיריית כפר יונה

9,000 מ"ר

בשלבי תכנון

כפר יונה

מקיף 42 כיתות בכפר יונה מורכב מ-6 מכלולים שכבתיים דו-קומתיים. כל מכלול מכיל סלון מרכזי דו-קומתי שמיועד ליצור מרחב ביתי יותר ובנוסף אזור עבודה חוץ כיתתי פחות פורמאלי עם יציאה ישירה לחצר. הכיתות שקופות למרחב המרכזי ויוצרות אפשרות של עבודה בתוך הכיתות ומחוצה להן. המכלולים תמיד ממוקמים בנקודות קצה, על מנת שיוכלו לתפקד כ"מקום" ולא יהפכו למעבר דרך. 3 המכלולים שיושבים על הקרקע יוצאים אל חצרות קרקע, בעוד ש-3 המכלולים העליונים יוצאים לחצר גג שמיועדת לפעילות ולמתקני כושר חיצוניים. המרחבים החיצוניים גם מחוברים ביניהם במדרגות חיצוניות. בלב בית הספר עתיד להיבנות לובי רחב ידיים המכיל אזורי ישיבה והתכנסות, ספרייה, מנהלה, אודיטוריום ל-300 איש, יציאה לחצר עם קפיטריה, אזורי כיתות חוץ, ספורט ועוד. מכלולי הכיתות, כמו גם חצר בית הספר, תוכננו כך שיוכלו להסגר כלפי האזורים הציבוריים המרכזיים של בית הספר ולהותיר אותם פתוחים לפעילות קהילתית בשעות אחר הצהריים. בסמוך, מתוכנן להיבנות מתנ"ס, שעתיד להתחבר לבית הספר ולהרחיב את הפעילות הקהילתית והבית ספרית בהתאמה ובסימביוזה. הפרויקט, למרות שאינו נכלל בתוכנית החדשנות של משרד החינוך, הוא פרויקט מתקדם מאוד, שיאפשר לבית ספר שינויים עתידיים קלים של פתיחת מחיצות מסוימות, כך שיתאפשר לאמץ גם פדגוגיות מתקדמות יותר שאינן מבוססות על כיתות אם.

Anchor 1
צוות: אילת כהן | דנה שדה | ענבר ורדימון | נועה לידור | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page