תיכון שרונה | כפר יונה

בית ספר תיכון 42 כיתות בכפר יונה

ביס ספר תיכון

עיריית כפר יונה

9,000 מ"ר

בשלבי תכנון

כפר יונה

 
צוות: אילת כהן | דנה שדה | ענבר ורדימון | נועה לידור | חופי הררי

לפרוייקטים דומים