top of page

בית ספר יסודי | הוד השרון

בית ספר יסודי 24 כיתות במרחבי למידה חדשניים

בית ספר יסודי

עיריית הוד השרון | חכ"ל הוד השרון

4,000 מ"ר

בבנייה

הוד השרון

במערב הוד השרון נבנית בימים אלה שכונת מגורים חדשה, במרכזה מתכנן משרדנו בית ספר יסודי בן 24 כיתות, כחלק ממתחם המכיל אולם ספורט, מרכז קהילתי, מגרשי ספורט, חניון ומרכז מסחרי. בית הספר מתוכנן סביב חצר מוצלת ונעימה, ואגפי כיתות הלימוד שלו הם בתי לימוד חדשניים, המותאמים לגילאים השונים בבית הספר. בנוסף, מתוכננים מרחבי תצוגה, מפגש ועבודה בתחומים שונים.

Anchor 1
צוות: אילת כהן | נועה לידור | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page