בית ספר יסודי | הוד השרון

בית ספר יסודי 24 כיתות במרחבי למידה חדשניים

בית ספר יסודי

עירית הוד השרון | חכ"ל הוד השרון

4,000 מ"ר

בבנייה

הוד השרון

בית ספר יסודי חדש בן 24 כיתות בהוד השרון , ממוקם בשכונה חדשה ויוצר בינוי המקיף חצר
יכיל מרחבי למידה חדשניים בעלי אופי משתנה בהתאם לגיל הילדים

 
צוות: אילת כהן | נועה לידור | חופי הררי

לפרוייקטים דומים